آمار فروش جهانی براساس توزیع سالانه مدل‌ها مشخص کرد

پـنج کشنده‌ پرفروش دهه اخیر

اینترنشنال، فریت‌لاینر، کنورث، ولوو و پتربیلت بیشترین میزان توزیع کشنده‌ها در سال‌های 2005 تا 2015 را به خود اختصاص دادند

کد : 2622
تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 شهريور 1395
print
نظرات : 0
پـنج کشنده‌ پرفروش دهه اخیر
ADMIN

خبرنگار

relations@autoworld.ir

آمار فروش جهانی براساس توزیع سالانه مدل‌ها مشخص کرد
پـنج کشنده‌ پرفروش دهه اخیر
اینترنشنال، فریت‌لاینر، کنورث، ولوو و پتربیلت بیشترین میزان توزیع کشنده‌ها در سال‌های 2005 تا 2015 را به خود اختصاص دادند
فرانک آقاصفی-دنیای خودرو:میزان توزیع کشنده‌ها  در سال‌های 2005 تا 2015 در این گزارش به انتخاب پنج خودروساز برتر در این زمینه انجامیده است؛ اینترنشنال، فریت‌لاینر، کنورث، ولوو و پتربیلت. از نظر توزیع مدل‌های سالانه، بیشترین آمار میان این پنج خودروساز مربوط به سال‌های 2007 تا 2012 می‌شود. دو خودروساز فریت‌لاینر و اینترنشنال به وضوح توانسته‌اند بازار کشنده‌های «دی کب»را در اختیار بگیرند. 44.4 درصد از بازار کشنده‌های «دی کب»در سال 2015 به کشنده‌های فریت‌لاینر اختصاص پیدا کرده و همچنین خودروسازی اینترنشنال توانسته‌ 41.1 درصد از این بازار را در اختیار بگیرد.  14.5 درصد باقیمانده سهم این بازار بین سه خودروساز دیگر یعنی ولوو، کنورث و پتربیلت توزیع 
شده است. از سوی دیگر خودروسازی اینترنشنال نه‌تنها سهم بزرگی از بازار کشنده‌های «دی کب» را در اختیار دارد بلکه در سهم‌گیری از بازار کشنده‌های «اسلیپر»نیز حرف اول را می‌زند و توانسته 49.9 درصد از سهم این بازار به کشنده‌های خود اختصاص دهد. این در حالی است که در این بازار کشنده‌های کنورث با 24 درصد از سهم بازار در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند و ولوو هم توانسته‌ 22.6 درصد از این بازار را در اختیار کشنده‌های خود قرار دهد.
  بازفروش‌ها
با مقایسه قیمت‌های بازفروش خودروها بین سه ماهه اول سال 2013 و مدت مشابه در سال 2014 به این نتیجه می‌رسیم که خودروهای فریت‌لاینر بیشترین افت را تجربه‌ کرده‌اند و 9.7 درصد نسبت به دیگر خودروسازان کاهش قیمت‌ داشته‌اند. بعد از آن ولوو با 2.4 درصد افت قیمت در مقام دوم این رتبه‌بندی قرار گرفته است. 
کامیون‌های کنورث با تغییرات بسیار کمی در این زمینه روبه‌رو شده‌اند در حالی که دو خودروساز اینترنشنال و پتربیلت نسبت به بازه زمانی مشابه حتی با افزایش قیمت نیز روبه‌رو بوده‌اند و این دو شرکت در سال 2015 افزایش قیمت بزرگی را تجربه‌ کردند و بعد از آن‌ها شرکت ولوو شاهد افزایش قیمت‌ها بوده است. در این سال قیمت کشنده‌های فریت‌لاینر هم هر چند بسیار جزئی اما با افزایش روبه‌رو بوده است. در مجموع این پنج شرکت بعد از فراز و نشیب‌هایی که در بازه زمانی 2013 تا 2014 داشته‌اند، توانستند سال 2015 شاهد افزایش قیمت باشند.
  اینترنشنال
آمارها نشان می‌دهد فروش خودروهای کارکرده اینترنشنال به مدل‌های سال‌‌های 2012 تا 2009 کاهش داشته‌ و بازار این خودروها با کاهش 61.3 درصدی در این سال‌ها مواجه بوده است. بهترین فروش خودروهای کارکرده این خودروسازی در سال 2015، به مدل‌های 2009 آن مربوط می‌شود. همچنین اینترنشنال در مقایسه با چهار خودروسازی ذکرشده کمترین درصد افت را در بازار سال‌های 2014 تا 2015 داشته است. این موضوع می‌تواند این‌گونه تفسیر شود که میزان حجم معاملات اینترنشنال نسبت به چهار خودروساز دیگر همچنان بیشتر است. در مقایسه بازار کشنده‌های «نان-اسلیپر»با کشنده‌های «اسلیپر»مشخص می‌شود اینترنشنال  در جایگاه دوم توزیع این دو مدل کشنده‌ قرار دارد. 72.3 درصد از سهم بازار این خودروساز مربوط به کشنده‌های «نان-اسلیپر» و 27.7 درصد آن مربوط به کشنده‌های «اسلیپر»می‌شود. در مجموع، قیمت متوسط کشنده‌های اینترنشنال در سه ماه اول 2015 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 7.2 درصد رشد داشته و نشان‌دهنده ادامه مسیر رشد از سال 2013 به بعد است. در سال 2013 بیشترین فروش محصولات این خودروسازی مربوط به مدل‌های سال 2007 و قدیمی‌تر از آن می‌شد اما با یک تغییر نگرش در سال 2014، بیشترین فروش به مدل‌های
 2010 رسید.
  فریت‌لاینر
براساس بررسی وضعیت فروش خودروهای سنگین فریت‌لاینر مشخص است بازفروش خودروهای کارکرده آن به مدل سال‌های 2009 تا 2006 افت پیدا کرده است و پرطرفدارترین مدل‌های این شرکت به سال 2007 برمی‌گردد و فروش مدل‌های این سال را نسبت به دیگر مدل‌ها دو برابر می‌کند. تنها 23.7 درصد از فریت‌لاینر‌های کارکرده مربوط به محصولات سال‌های 2015 تا 2010 می‌شوند. 
این اختلاف فروش به دو دلیل می‌تواند رخ دهد؛ صاحبان کشنده‌ها و ناوگان‌ها از مدل‌های این سال‌ها استقبال کرده‌اند و آن‌ها را برای مدت زمان بیشتری نگه داشته‌اند یا تقاضا برای مدل‌های تازه‌تر به اندازه‌ای زیاد است که مدل‌های جدید به اندازه کافی در مسیر فروش باقی نمی‌مانند. بیشترین درصد فروش خودروهای کارکرده فریت‌لاینر مربوط به کشنده‌های «دی کب»این تولیدکننده می‌شود. تنها 1.8 درصد از فروش آن به بخش کشنده های «اسلیپر»برمی‌گردد. متوسط قیمت کشنده‌های فریت‌لاینر در نیمه اول سال 2014 نسبت به مدت مشابه در سال 2013 با 9.7 درصد رشد روبه‌رو بوده‌اند، نه بدان معنا که قیمت‌ها در سال 2013 نسبت به سال 2014 بیشتر بوده بلکه فقط قیمت‌ها در سه ماهه اول سال 2013 بالاتر بوده است. از سوی دیگر تعداد مدل‌های قدیمی بین سال‌های 2011 تا 2007 در سال‌ 2014 نسبت به سال گذشته نیز بیشتر بوده است.
فریت‌لاینر و اینترنشنال به وضوح توانسته‌اند بازار کشنده‌های «دی کب» را در اختیار بگیرند. 44.4 درصد از بازار کشنده‌های «دی کب» در سال 2015 به کشنده‌های فریت‌لاینر اختصاص پیدا کرده و همچنین خودروسازی اینترنشنال توانسته‌ 41.1 درصد از این بازار را در اختیار بگیرد. 14.5 درصد باقیمانده سهم این بازار بین سه خودروساز دیگر یعنی ولوو، کنورث و پتربیلت توزیع 
شده است

  کنورث
در آمار توزیع مدل‌های سالانه کنورث، تنها 10 درصد از مدل‌های موجود در بازار این کشنده از محصولات سال 2015 است. 71.8 درصد از کشنده‌های موجود در بازار این خودروسازی بین سال‌های 2015 تا 2011 تولید شده‌اند. بنابراین کنورث از کمترین سن متوسط محصولات در بازار برخوردار است. همچنین این خودروسازی متعادل‌ترین سطح توزیع میان کشنده‌های «اسلیپر»و «دی کب»را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر کنورث یکی از دو خودروسازی است که توانسته‌ کشنده‌های «اسلیپر»بیشتری را نسبت به مدل‌های «دی کب»به فروش برساند.  38 درصد از محصولات موجود در بازار کنورث، کشنده‌های «دی کب»هستند و 62 درصد آن‌ها را کشنده‌های «اسلیپر»تشکیل می‌دهد. قیمت‌های این خودروسازی در سه ماهه اول 2014 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، تقریبا ثابت مانده و دستخوش تغییرنشده است. میزان توزیع در سال 2013 در میان مدل‌های 2009 سنگین‌تر بود، در حالی که در سه ماهه اول سال 2014 توزیع مدل‌ها بین تمام سال‌ها تقریبا یکسان بوده است. این موضوع کمی تعجب‌آور است که با وجود چنین تغییراتی در سن توزیع، چطور قیمت‌ها تغییرات اندکی را تجربه کرده‌اند. در سال 2015 بیشترین توزیع سالانه روی مدل‌های 2013 تا 2009 متمرکز بوده است و تعداد کمی از مدل‌های 2015 وارد بازارها شده‌اند. با این وجود کنورث بیشترین تعداد از مدل‌های 2015 را نسبت به چهار خودروساز دیگر روانه بازارها کرده است.
  ولوو
ولوو در زمینه توزیع محصولات سالیانه، بیشترین جهش  را میان محصولات 2012 تا 2009 تجربه کرده‌ است. این خودروساز همچنین توانست دومین جایگاه را از نظر توزیع مدل‌های 2015 به خود اختصاص دهد. 6.6 درصد از محصولات این خودروسازی مربوط به سال 2015 می‌شود. 94.8 از خودروهای موجود در بازار این شرکت به کشنده‌های «اسلیپر»برمی‌گردد در حالی که تنها 5.2 درصد از آن‌ها کشنده‌های «دی کب»هستند. مهم‌ترین دلیل این اختلاف آن است که کشنده‌های ولوو معمولا به منظور استفاده در ترانزیت‌های جاده‌ای و مسافت‌های طولانی استفاده می‌شوند و برخورداری از کابین‌های «اسلیپر»یکی از گزینه‌های اصلی این کشنده‌هاست. این موضوع روی میزان کارکرد خودروهای استفاده‌شده ولوو نیز تاثیر مستقیم گذاشته است. همچنین محصولات این خودروسازی در سه ماهه اول سال 2014 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، کاهش جزئی را معادل 2.4 درصد در متوسط قیمت خود تجربه کرده‌اند. هر چند این کاهش قیمت در بازه زمانی مشابه در سال 2015 جبران شد اما نتوانست روی توزیع سالانه محصولات تاثیر چندانی نگذاشت. در سال 2014 بیشترین مدل‌های بازار مربوط به محصولات 2013 این شرکت می‌شد که با توجه به افزایش قیمت، در سال 2015 بیشترین محصولات موجود در بازار مدل‌های 2009 و بعد از آن بودند. هر چند این موضوعات روی قیمت متوسط محصولات ولوو تاثیر گذاشتند اما نمی‌توانند تنها دلایل این افزایش قیمت باشند.
  پتربیلت
میزان محصولات موجود در بازار پتربیلت نشانگر توزیع به نسبت مناسب این خودروسازی است که بین محصولات 10 سال این شرکت تقسیم می‌شود اما در این میان بیشترین توزیع مربوط به مدل‌های سال‌های 2011 تا 2008 است. پتربیلت پراکندگی سالانه جزئی‌تری را نسبت به دیگر تولیدکنندگان نشان می‌دهد. شیب توزیع محصولات این شرکت در مقایسه مدل‌ها براساس کابین، به سمت کشنده‌های «دی کب»متمایل است. 96.5 درصد از محصولات این شرکت در سال 2015 کشنده‌های «دی کب»بوده‌اند در حالی که تنها 3.5 درصد از آن‌ها را کشنده‌های «اسلیپر»تشکیل می‌دهند. 
پتربیلت در مقایسه فروش کشنده‌های «اسلیپر»نسبت به چهارخودروساز دیگر، کمترین درصد را به خود اختصاص داده است. در حالی که این خودروسازی بعد از فریت‌لاینر و اینترنشنال، سومین شرکت در زمینه فروش کشنده‌های «دی کب»محسوب می‌شود. متوسط قیمت محصولات پتربیلت در سه ماهه اول سال 2014 نسبت به بازه زمانی مشابه آن در سال 2013، افزایش چشمگیری داشته و دومین افزایش قیمت را میان پنج خودروساز برتر به خود اختصاص داده است. این افزایش قیمت‌ها در سال 2015 نیز دیده می‌شود تا آنجا که بیشترین افزایش قیمت را در زمینه کشنده‌های «دی کب»و «اسلیپر»و در مقایسه با چهار خودروساز دیگر به خود اختصاص می‌دهد. همچنین سن محصولات موجود در بازار شرکت پتربیلت طی این سال‌ها کوچک‌تر شده است.

برجسب ها : خودرو

 ارسال نظرات

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
 
اولین موافق باشید.
اولین مخالف باشید.
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
نمایش 0 نظر
مرتب سازی براساس

اولین نظر دهنده باشید پـنج کشنده‌ پرفروش دهه اخیر
ایران خودرو دیزل
تلگرام

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو